Postawy ciała przyjmowane w czasie pracy

Od postawy ciała przyjmowanej w czasie pracy, wypoczynku i snu w poważnej mierze zależy sprawność i zdrowie człowieka, ponieważ pozycja ciała wpływa na warunki pracy mięśni i narządów wewnętrznych oraz na harmonijność ruchów. Ewolucja przystosowała człowieka do wykonywania czynności związanych z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jest on więc przystosowany do chodzenia, siedzenia, stania, leżenia. Wszystkie te czynności powinny się odbywać na zmianę.

postawy ciała

Najmniejszy koszt energetyczny wynikający z przyjęcia danej pozycji występuje przy pozycji leżącej w stanie odpoczynku – 64,8 kcal/godz. Każda inna pozycja pociąga za sobą wzrost tego kosztu, ponoszonego jedynie na utrzymanie w niej ciała. Więcej energii niż przy pozycji leżącej organizm zużywa:
– w pozycji siedzącej – o 4,0%;
– w pozycji klęczącej – o 8,5%;
– w pozycji stojącej – o 12,0%.

Stan wymuszenia pozycji może spowodować wzrost wydatkowania energii do 60%. Możliwość zmiany pozycji ciała w czasie pracy sprawia, że szkodliwość ewentualnych nieprawidłowości jest stosunkowo mniejsza i pracownik może dość długo przebywać w warunkach niewygodnych i uciążliwych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *