praca Archive

Postawy ciała przyjmowane w czasie pracy

Od postawy ciała przyjmowanej w czasie pracy, wypoczynku i snu w poważnej mierze zależy sprawność i zdrowie człowieka, ponieważ pozycja ciała wpływa na warunki pracy mięśni i narządów wewnętrznych oraz na harmonijność ruchów. Ewolucja przystosowała człowieka do wykonywania czynności związanych z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jest on więc przystosowany do chodzenia, siedzenia, stania, leżenia. Wszystkie