vlog Archive

Przyczyny powstawania konfliktów interpersonalnych

Źródeł konfliktów interpersonalnych jest mnóstwo. Mogą one wynikać z rzeczywistych I przesłanek bądź nieuzasadnionych zachowań, uprzedzeń, przekonań (np. niewytłumaczalna niechęć do jakiejś osoby, grupy). Oto najważniejsze przyczyny konfliktów: https://velourlashes.com/ • Błędy w komunikacji lub jej brak – często nie staramy się szukać porozumienia albo generalizujemy, kryty¬kujemy pracę innych. • Różnice wartości albo poglądów – chodzi